Obsada personalna WP w dniu 17.11.1988 roku

Obsada personalna WP w dniu 17.11.1988 roku

Postautor: Jarosław Ciślak » 11 sty 2015, 18:55

Będę wdzięczny za wszystkie uzupełnienia i poprawki :)

I sekretarz Komitetu Centralnego PZPR
przewodniczący Rady Państwa
przewodniczący Komitetu Obrony Państwa
Zwierzchnik Sił Zbrojnych PRL
Naczelny Dowódca Sił Zbrojnych na wypadek wojny
- gen. armii Wojciech JARUZELSKI


minister Obrony Narodowej, zastępca przewodniczącego Komitetu Obrony Państwa, członek Komitetu Ministrów Obrony Państw-Stron Układu Warszawskiego - gen. armii Florian SIWICKI


wiceminister ON, zastępca ministra obrony narodowej ds. ogólnych - gen. broni Antoni JASIŃSKI


szef Gabinetu MON – gen. bryg. Bernard WOŹNIECKI


szef Departamentu Kadr MON – gen. dyw. Stanisław ŻAK
zastępca szefa Departamentu Kadr MON, pełnomocnik MON ds. pcw – gen. bryg. Jan PUŁAWSKI
zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Jan OLSZOWSKI
zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Wacław ROSTOCKI
zastępca szefa Departamentu Kadr MON – płk Marian STUGLIK
I sekretarz Kom. PZPR Departamentu Kadr MON – ppłk Bogusław RUSZTECKI


szef Departamentu Finansów MON - płk Jerzy MAKUCH
zastępca szefa Departamentu Finansów MON - płk Stanisław BILSKI
zastępca szefa Departamentu Finansów MON - płk Tadeusz GRABOWSKI
I sekretarz Kom. PZPR Departamentu Finansów MON – mjr Ryszard CHYRZYŃSKI


szef Biura Prawnego MON – płk Jerzy OLEJNICZAK


szef Głównej Kontroli Wojskowej – gen. dyw. Marian KNAST


szef Inspekcji Sił Zbrojnych – gen. dyw. Apoloniusz GOLIK
zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – gen. bryg. Adam BIDZIŃSKI
zastępca szefa Inspekcji Sił Zbrojnych – płk Florian BOGACKI
I sekretarz Komitetu PZPR Inspekcji Sił Zbrojnych - płk Bogdan GŁĄB


wiceminister ON, szef Sztabu Generalnego WP – gen. broni Józef UŻYCKI
I zastępca szefa SzG WP – gen. dyw. Mieczysław DACHOWSKI
zastępca szefa SzG WP ds. operacyjnych – gen. dyw. Zdzisław STELMASZUK
zastępca szefa SzG WP ds. organizacyjno-mobilizacyjnych – gen. dyw. Jan WOJTALA
zastępca szefa SzG WP ds. systemów kierowania - gen. dyw. Marian PASTERNAK
szef Zarządu I Operacyjnego – gen. bryg. Franciszek PUCHAŁA
- zastępca szefa Zarządu I Operacyjnego – gen. bryg. Marian ROBEŁEK
szef Zarządu II Wywiadowczego – gen. bryg. Roman MISZTAL
- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Henryk DUNAL
- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Zenon KOZŁOWSKI
- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Henryk KRZESZOWSKI
- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego - płk Zygmunt SZYMAŃSKI
- zastępca szefa Zarządu II Wywiadowczego ds. politycznych - płk Bogdan FERENZ
- I sekretarz Kom. PZPR Zarządu II Wywiadowczego – płk Zbigniew SEJ
- sekretarz Kom. PZPR Zarządu II Wywiadowczego – ppłk Jan MISZTA
szef Zarządu VI Organizacyjnego - gen. bryg. Roman ROPEK
szef Zarządu VII Planowania Materiałowego – gen. bryg. Marian DANIULUK
szef Zarządu IX Topograficznego - szef Służby Topograficznej WP – płk Zenon BIESAGA
szef Zarządu X Mobilizacji i Uzupełnień – gen. bryg. Edward ROGALA
szef Zarządu XII Naukowo-Wydawniczego – gen. bryg. pil. prof. dr Zdzisław ŻARSKI
szef Zarządu XIV Systemów Kierowania - płk Jan GREŃ
szef Oddziału V Ochrony Tajemnicy – płk Stanisław TORCHAŁA
szef Biura ds. Specjalnych SzG WP - gen. bryg. Tadeusz CEPAK
szef Zespołu Szkolenia Operacyjnego SzG WP - gen. bryg. Stanisław KOŁCZ
szef Szefostwa Wojsk Łączności MON – gen. bryg. Henryk ANDRACKI
główny specjalista SzG WP - gen. dyw. Tadeusz GĘBICKI
główny specjalista SzG WP - gen. bryg. Józef SZEWCZYK
szef Wydziału Politycznego SzG WP – płk Jan ZDUN
I sekretarz Komitetu PZPR SzG WP - płk Tadeusz BALICKI


attache wojskowy, morski, lotniczy przy Ambasadzie PRL w Moskwie - gen. bryg. Apoloniusz CZERNOW
zastępca attache ... przy Ambasadzie PRL w Moskwie – płk Julian SOKÓŁ


szef GZSzB WP - gen. broni dr Wojciech BARAŃSKI
I zastępca szefa GZSzB WP – gen. bryg. Kazimierz MAKAREWICZ
zastępca szefa GZSzB WP ds. operacyjnych - gen. bryg. Edmund BOŁOCIUCH
szef Zarządu I Operacyjnego – płk Władysław SACZONEK
szef Zarządu II Rozpoznania Wojskowego – płk Józef CHMIEL
szef Zarządu III Szkolenia Bojowego – gen. bryg. Julian LEWIŃSKI
szef Zarządu V Zaopatrywania w Pomoce Szkoleniowe - gen. bryg. Mieczysław URBAŃSKI
szef Zarządu Szkolnictwa Wojskowego – gen. bryg. Józef MUSZYŃSKI
dowódca WOPL – gen. dyw. Tadeusz OBRONIECKI
dowódca WRiA – gen. bryg. Włodzimierz KWACZENIUK
szef Wojsk Inżynieryjnych - gen. bryg. Zdzisław BARSZCZEWSKI
szef Wojsk Chemicznych – płk Zygmunt JASIK
przewodniczący Komitetu Sportowego WP - płk Edward ZAWADZKI
szef Wydziału Politycznego GZSzB WP - płk Witold MACHOWSKI
I sekretarz Kom. PZPR GZSzB WP – płk Andrzej WESOŁEK


Główny Inspektor Obrony Terytorialnej, Sekretarz KOK - gen. broni Jerzy SKALSKI
I zca GIOT - szef Inspektoratu OT i WOWewn. - gen. dyw. Mieczysław DĘBICKI
zastępca GIOT - szef Inspektoratu OCK – gen. bryg. Ryszard MICHALIK (?)
zastępca GIOT ds. szkolenia poza wojskiem – gen. bryg. Władysław HONKISZ
szef Sekretariatu Komitetu Obrony Kraju - zastępca Sekretarza KOK – gen. bryg. Leon SULIMA
zastępca szefa Inspektoratu OCK – płk Tadeusz STAWSKI
szef Zarządu Szkolenia Poza Wojskiem – płk Zbigniew POCZĄTEK
szef Wydziału Politycznego IOT - płk Eugeniusz CHELICKI
sekretarz Kom. PZPR GIOT – płk Jan STEC


wiceminister ON, główny inspektor techniki WP – gen. broni Zbigniew NOWAK
zastępca GIT WP - szef Sztabu Służb Technicznych – gen. dyw. Tadeusz KUŚMIERSKI
zastępca GIT WP - szef Szefostwa Badań i Rozwoju Techniki Wojskowej – gen. bryg. Jan BOBROWICZ
zastępca GIT WP - szef Szefostwa Techniki Morskiej – kontradmirał Aleksy PAROL
zastępca GIT WP - szef Szefostwa Techniki Lotniczej – gen. bryg. Mieczysław SIKORSKI
zastępca GIT WP - szef Szefostwa Wojskowych Przedsiębiorstw Rem-Pr. – gen. bryg. Zdzisław PIETRUCHA
zastępca GIT WP - szef Szefostwa Zamówień i Dostaw Techniki Wojskow. – gen. bryg. Ryszard WIECZOREK
szef Szefostwa Służby Uzbrojenia i Elektroniki - gen. bryg. Edward OGRODOWICZ
szef Szefostwa Służby Czołgowo-Samochodowej – gen. bryg. Stanisław ŚWITALSKI
szef Wydziału Politycznego GIT WP – płk Wacław PRZYBYSZ
I sekretarz Kom. PZPR GIT WP – płk Stefan NOWAK


wiceminister ON, główny kwatermistrz WP – gen. broni Włodzimierz OLIWA
zastępca GK WP - gen. bryg. Zdzisław GRACZYK
zastępca GK WP - szef Sztabu GK WP - gen. dyw. Stanisław FRYŃ
zastępca GK WP - szef Szefostwa Służby Zdrowia – gen. bryg. Andrzej KALIWOSZKA
zastępca GK WP - szef Szefostwa Służby Zakwaterowania i Budownictwa – gen. bryg. Piotr SZWEDA
szef Szefostwa Służby Komunikacji Wojskowej – płk Stanisław KAFTAN
szef Wydziału Politycznego GK WP – płk Jerzy NIEWIADOMSKI
I sekretarz Kom. PZPR GK WP – płk Jan WALICZAK


szef GZP WP - gen. broni Tadeusz SZACIŁO
I zastępca szefa GZP WP – wiceadm. Ludwik DUTKOWSKI
zastępca szefa GZP WP ds. szkolnictwa wojskowego – gen. bryg. Mieczysław MICHALIK
zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu I Organizacyjnego GZP WP – gen. bryg. Tadeusz KOJDER
- zastępca szefa Zarządu I GZP WP – płk Zdzisław NOWACKI
- zastępca szefa Zarządu I GZP WP – płk Henryk RUTKOWSKI
- szef Oddziału I Zarządu I GZP WP – płk Michał IZDEBSKI
- szef Oddziału II Zarządu I GZP WP – płk Władysław ZUZIAK
- szef Oddziału III Zarządu I GZP WP – płk Hieronim BADYNA
- szef Oddziału IV Zarządu I GZP WP – płk Ireneusz BOGUSZEWICZ
- szef Oddziału MOB Zarządu I GZP WP – płk Jan ZAWADZKI
- szef Oddz. Part. Zarządu I GZP WP – ppłk Janusz BARTNIK
zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu II Propagandy i Agitacji GZP WP – gen. bryg. Lesław WOJTASIK
- zastępca szefa Zarządu II GZP WP – kmdr Jerzy CHŁOPECKI
- szef Oddziału I Zarządu II GZP WP – płk Zbigniew KUMOŚ
- szef Oddziału II Zarządu II GZP WP – płk Henryk BRZOZOWY (?)
- szef Oddziału II Zarządu II GZP WP – płk Juliusz ZIELAK (?)
- szef Oddziału III Propagandy Specjalnej Zarządu II GZP WP – kmdr Zbigniew CIEĆKOWSKI
- szef Oddziału IV Zarządu II GZP WP – płk Marian JUREK
- szef Oddziału V Zarządu II GZP WP – płk Ryszard KAŹMIERCZAK
zastępca szefa GZP WP - szef Zarządu III Kultury i Oświaty GZP WP – gen. bryg. Albin ŻYTO
- zastępca szefa Zarządu III GZP WP – płk Władysław CZUBA
- szef Oddziału I Zarządu III GZP WP – płk Jerzy BUKOWSKI
- szef Oddziału III Zarządu III GZP WP – ppłk Józef SKRZYPIEC
szef Zarządu Wydawnictw, Drukarń i Zaopatrzenia GZP WP – płk Leon MORAWSKI
- zastępca szefa ZWDiZ GZP WP – płk Wiesław POSPIESZYŃSKI
szef Oddz. Szk. i Ak. GZP WP – płk Zygmunt KWIATKOWSKI
szef Sekretariatu Szefa GZP WP – płk Jerzy LEWANDOWSKI
komendant WIH – płk Kazimierz SOBCZAK
zastępca sekretarza Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego – kmdr Zdzisław MISZTAL
dyrektor Wydawnictwa MON – płk Franciszek STĘPNIOWSKI
redaktor naczelny Redakcji Programów Wojskowych TVP – płk Włodzimierz SZYMAŃSKI
redaktor naczelny „Wojsko Ludowe” – płk Zdzisław CZERWIŃSKI
redaktor naczelny „Żołnierz Wolności” – płk Zdzisław JANOŚ
przewodniczący Kom. K. R. WP – gen. bryg. Henryk KONDAS
przewodniczący Rady Młodzieżowej WP – mjr Zbigniew CIERESZKO
sekretarz Rady Młodzieżowej WP – kpt. Andrzej SŁODKOWSKI
I sekretarz Kom. Zakł. PZPR GZP WP – płk Ryszard MALUTA


szef WSW – gen. bryg. Edmund BUŁA
zastępca szefa WSW – szef Zarządu III - płk Marian WICHRZYŃSKI
zastępca szefa WSW - szef Zarządu V – płk Kazimierz DUDZIŃSKI
zastępca szefa WSW - (ds. ogólnych lub ds. prewencji - szef Zarządu II) – płk Jerzy PAWLAK
zastępca szefa WSW – (ds. ogólnych lub ds. prewencji - szef Zarządu II) - płk Florian PAWLEWSKI
zastępca szefa WSW ds. politycznych - płk Wiesław MARKIEWICZ
szef Zarządu I WSW - płk Aleksander LICHOCKI
szef Zarządu IV WSW - płk Zbigniew MEJER
szef Wydziału Politycznego Szefostwa WSW – płk Edward SOBCZYK
I sekretarz Komitetu PZPR Szefostwa WSW - płk Marian JÓŹWIAK
szef Zarządu WSW ŚOW – płk Stanisław TOREPKO
szef Zarządu WSW POW – płk Witold SKRUPSKI
szef Zarządu WSW WOW – płk Aleksander BRYLONEK
szef Zarządu WSW WL – płk Jan ZIÓŁKOWSKI
szef Zarządu WSW WOPK – płk Lucjan JAWORSKI
szef Zarządu WSW MW – kmdr Jerzy PROKAZIUK


naczelny prokurator wojskowy, zastępca prokuratora generalnego PRL – gen. bryg. Henryk KOSTRZEWA
zastępca naczelnego prokuratora wojskowego – płk Czesław SROKA
I sekretarz Kom. PZPR Naczelnej Prokuratury Wojskowej – kmdr por. Jan SIEMIANOWSKI


prezes Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – gen. bryg. Kazimierz LIPIŃSKI
zastępca prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – kmdr Stefan DZIUBIŃSKI
zastępca prezesa Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – płk Andrzej KASZYCKI
I sekretarz Kom. PZPR Izby Wojskowej Sądu Najwyższego – płk Bogdan PIECHOTA


sekretarz Rady Wyższego Szkolnictwa Wojskowego - płk Jan BOGUSZ


I sekretarz KP PZPR IC MON - płk Zdzisław JATCZAK
sekretarz Kom. PZPR IC MON – płk Jerzy WIŚNIEWSKI
szef Wydz. Org. Kom. PZPR IC MON - płk Marian KULAS
przewodniczący Kom. Kontr.-Rew. IC MON – płk Zbigniew RUDOLF


Pełnomocnik Rządu PRL ds. Pobytu Wojsk Radzieckich w Polsce - gen. dyw. Zbigniew OHANOWICZ


dyrektor naczelny Zarządu Zrzeszenia WCH - płk Edward GODLEWSKI


prezes ZG ZBOWiD – gen. broni Józef KAMIŃSKI
prezes ZG ZIW – gen. broni Franciszek KSIĘŻARCZYK
prezes ZG LOK – gen. broni Tadeusz TUCZAPSKI
przewodniczący ZBŻZ – gen. dyw. Brunon MARCHEWKA
prezes Aeroklubu PRL – gen. bryg. Jerzy ZYCH
komendant główny OHP – gen. dyw. Zbigniew ZIELENIEWSKI
zastępca komendanta głównego OHP – płk Ryszard STOLARCZYK


pełnomocnik MON przy PAN – gen. bryg. Mieczysław WŁODARSKI
dyrektor generalny w Komisji Planowania przy RM – gen. dyw. Jan ZIELIŃSKI
dyrektor generalny w Min. Współpracy Gospodarczej z Zagranicą – gen. bryg. Włodzimierz SEWERYŃSKI
dyrektor generalny w Generalnym Inspektoracie Lotnictwa Cywilnego – gen. bryg. Józef SOBIERAJ
dyrektor DSO Ministerstwa Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywność. – gen. bryg. Janusz SIECZKOWSKI
dyrektor DSO Ministerstwa Edukacji Narodowej – płk Marian ANYSZ
dyrektor DSO Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności – płk Andrzej BŁASZKÓW
- zastępca dyrektora DSO Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności – płk Henryk RATAJ
dyrektor DSO Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej – płk Kazimierz BARTNIK
dyrektor DSO Ministerstwa Sprawiedliwości – płk Władysław CIEŚLA
dyrektor DSO Ministerstwa Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych – płk Bolesław JAŚKIEWICZ
dyrektor DSO Ministerstwa Kultury i Sztuki – płk Henryk KRYŃSKI
dyrektor DSO Ministerstwa Finansów – płk Wiktor LALEK
dyrektor DSO Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – płk Eugeniusz MARSZAŁKOWSKI (?)
dyrektor BSO Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa – płk Czesław KMIEĆ (?)
dyrektor DSO MSZ – płk Stanisław SZLĘK
dyrektor DSO Ministerstwa Rynku Wewnętrznego – płk Stefan WALA
dyrektor DSO Ministerstwa Przemysłu – płk Zbigniew ZABOROWSKI
- wicedyrektor DSO Ministerstwa Przemysłu – płk Marian Chudecki
dyrektor Departamentu Planowania Ministerstwa Przemysłu – płk Sławomir BAL
dyrektor DSO Polskiej Agencji Atomistyki – płk Witold LESZKO
dyrektor DSO Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i W. – płk Zdzisław PROCHOT
dyrektor DSO NBP – płk Kazimierz TYBURCY
dyrektor DSO Komitetu ds. Radia i TV – płk Andrzej ZAWADZKI

dyrektor BSO PAN – płk Jerzy PODGRODZKI
dyrektor BSO GUS – płk Jerzy ŁABUSIEWICZ
dyrektor BSO Głównego Urzędu Kontroli Publikacji i Widowisk – płk Stanisław WOJTALA
dyrektor BSO Centrali Produktów Naftowych – płk Michał JAROSŁAWSKI
dyrektor BSO Centrali Związku Spółdzielni Spożywców „Społem” – płk Tadeusz KOWALCZYK

naczelnik WSO Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej – płk Lech GIERMAKOWSKI
naczelnik WSO Głównego Zarządu Rezerw Państwowych M. Rynku Wewnętrznego – płk Franciszek TROJAN
naczelnik WSO Komitetu ds. Młodzieży i Kultury Fizycznej – płk Mieczysław SKRZYPEK

dyrektor ZO Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – płk Józef NIEWIADOMSKI
dyrektor ZSO RSW „Prasa Książka Ruch” – płk Leszek PLENIK
dyrektor ZSO Centrali Związku Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” – płk Romuald KOTUSZEWSKI
dyrektor ZSO Centrali Zw. Sp. i Pr. – płk Janusz KUŁASZKA
dyrektor Zespołu Wojskowego OWiSW NIK – gen. dyw. Bolesław SZCZERBA

sekretarz Komitetu Przemysłu Obronnego RM – płk Mieczysław LASKOWSKI

redaktor naczelny Redakcji Wojskowej PAP – płk Antoni KAZANA
redaktor naczelny PAI „Interpress” – ppłk Janusz SAROSIEK

przedstawiciel wojskowy w Kwaterze Głównej ZHP – ppłk Borys WASZKIEWICZ
wicekurator spraw obronnych m. st. Warszawy – płk Konstanty FEDOROWICZ


DOWÓDZTWO ŚLĄSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO we Wrocławiu

dowódca – gen. dyw. Henryk SZUMSKI
zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Tadeusz WILECKI
zastępca dowódcy ds. liniowych – p.o. płk Marian MAINDA
zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Antoni SKIBIŃSKI
zastępca dowódcy - kwatermistrz – gen. bryg. Tadeusz KOMARNICKI
zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – płk Antoni GOLISZEWSKI
zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP ŚOW – gen. bryg. Zdzisław ROZBICKI
szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP ŚOW – płk Henryk GRZESIECKI
I sekretarz Kom. PZPR – płk Jan PANEK


DOWÓDZTWO POMORSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Bydgoszczy

dowódca – gen. dyw. Zbigniew BLECHMAN
zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Zbigniew ZALEWSKI
zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Marian SOBOLEWSKI
zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Zdzisław OSTROWSKI
zastępca dowódcy - kwatermistrz – płk Stanisław STAŃKO
zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – gen. bryg. Stanisław SMOLEŃ
zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP POW – płk Edward KIJEK
szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP POW – płk Edward KOZANOWSKI
I sekretarz Kom. PZPR – płk Wojciech STASZEWSKI


DOWÓDZTWO WARSZAWSKIEGO OKRĘGU WOJSKOWEGO w Warszawie

dowódca – gen. dyw. Jan KURIATA
zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Zenon POZNAŃSKI
zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Kazimierz TOMASZEWSKI
zastępca dowódcy ds. OT – gen. bryg. Jerzy JAROSZ
zastępca dowódcy ds. WOWewn. – gen. bryg. Stanisław KRUCZEK
zastępca dowódcy - kwatermistrz – gen. bryg. Marian WRÓBLEWSKI
zastępca dowódcy ds. technicznych - szef Służb Technicznych – gen. bryg. Jarosław SIELUŻYCKI
zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP WOW – gen. bryg. Krzysztof OWCZAREK
szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP WOW – płk Otto CYMERMAN
I sekretarz Kom. PZPR – płk Leonid BUJAN


DOWÓDZTWO WOJSK LOTNICZYCH w Poznaniu

dowódca – gen. dyw. Tytus KRAWCZYC
zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Jerzy GOTOWAŁA
zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Michał POLECH
zastępca dowódcy ds. szkolenia – gen. bryg. Roman HARMOZA
zastępca dowódcy ds. techniki i zaopatrzenia – p. o. płk Kazimierz NOWAK
zastępca dowódcy ds. politycznych- szef ZP WL – gen. bryg. Kazimierz SZELĄG
szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP WL – płk Ryszard KLOC
I sekretarz Kom. PZPR – płk Zdzisław JELENIAK


DOWÓDZTWO MARYNARKI WOJENNEJ w Gdyni

dowódca – kontradm. Piotr KOŁODZIEJCZYK
zastępca dowódcy - szef Sztabu – kontradm. Romuald WAGA
zastępca dowódcy ds. liniowych –
zastępca dowódcy - szef Służb Technicznych i Zaopatrzenia –
zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia ds. technicznych – kmdr Jan PRZYBYLSKI
zastępca szefa Służb Technicznych i Zaopatrzenia ds. kwatermistrzowskich – kmdr Zbigniew TROCHINIAK
zastępca dowódcy ds. politycznych - szef ZP MW – kmdr Zenon ROŻKO
szef Oddziału Propagandy i Agitacji ZP MW – kmdr Edward LUDYGA
I sekretarz Kom. PZPR – kmdr Leszek OBŁÓJ


DOWÓDZTWO WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU w Warszawie

dowódca – gen. broni Longin ŁOZOWICKI
zastępca dowódcy - szef Sztabu – gen. bryg. Henryk PIETRZAK (?)
zastępca dowódcy ds. liniowych – gen. bryg. Marian BONDZIOR
zastępca dowódcy ds. techniki i zaopatrzenia – gen. bryg. Tadeusz JEMIOŁO
zastępca dowódcy ds. politycznych- szef ZP WOPK – p. o. Piotr MUCHOWIECKI
I sekretarz Kom. PZPR – płk Zenon KRASOWSKI


DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK ZABEZPIECZENIA MON w Warszawie

dowódca – gen. bryg. Kazimierz BOGDANOWICZ
zastępca dowódcy ds. politycznych - płk Jan KURPIS
I sekretarz Kom. PZPR ZJZ MON – mjr Tadeusz KURZYŃSKI


DOWÓDZTWO ZGRUPOWANIA JEDNOSTEK KOLEJOWYCH I DROGOWYCH w Modlinie

dowódca - płk Tadeusz HANOWSKI
zastępca dowódcy ds. politycznych – płk Tadeusz KOWALSKI


zastępca szefa Sztabu ZSZ PS UW - gen. dyw. Wacław SZKLARSKI
zastępca szefa Komitetu Technicznego ZSZ PS UW - gen. dyw. Władysław SZYMŁOWSKI


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LĄDOWYCH

1.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Tadeusza Kościuszki w Legionowie
dowódca – gen. bryg. Jerzy SŁOWIŃSKI

2.Warszawska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Henryka Dąbrowskiego w Nysie
dowódca –

3.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Romualda Traugutta w Lublinie
dowódca –

4.Pomorska Dywizja Zmechanizowana im. Jana Kilińskiego w Krośnie Odrzańskim
dowódca –

5.Saska Dywizja Pancerna im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Gubinie
dowódca –

8.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana im. Bartosza Głowackiego w Koszalinie
dowódca –

9.Drezdeńska Dywizja Zmechanizowana w Rzeszowie
dowódca –

10.Sudecka Dywizja Pancerna im. Bohaterów Armii Radzieckiej w Opolu
dowódca - gen. bryg. Tadeusz BAZYDŁO

11.Drezdeńska Dywizja Pancerna im. Jana III Sobieskiego w Żaganiu
dowódca –

12.Dywizja Zmechanizowana im. Armii Ludowej w Szczecinie
dowódca –

15.Dywizja Zmechanizowana im. Gwardii Ludowej w Olsztynie
dowódca –

16.Kaszubska Dywizja Pancerna w Elblągu
dowódca –

20.Warszawska Dywizja Pancerna im. marszałka Konstantego Rokossowskiego w Szczecinku
dowódca –

6.Pomorska Brygada Powietrzno Desantowa w Krakowie
dowódca – płk Andrzej TYSZKIEWICZ

7.Łużycka Brygada Obrony Wybrzeża w Gdańsku
dowódca – płk Zbigniew GŁOWIENKA

1.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. Józefa Bema w Węgorzewie
dowódca –

2.Pomorska Brygada Artylerii w Choszcznie
dowódca –

3.Brygada Artylerii w Biedrusku
dowódca –

5.Pomorska Brygada Artylerii Armat w Głogowie
dowódca –

6.Warszawska Brygada Artylerii Armat im. gen. Józefa Bema w Toruniu
dowódca –

7.Brygada Artylerii Haubic w Toruniu
dowódca –

18.Brygada Artylerii im. gen. dyw. Franciszka Jóźwiaka “Witolda” w Bolesławcu
dowódca –

23.Brygada Artylerii Armat w Zgorzelcu
dowódca –

32.Łużycka Szkolna Brygada Artylerii w Orzyszu
dowódca –

61.Brygada Artylerii WOPL w Skwierzynie
dowódca -

1.Warszawska Brygada Saperów w Brzegu
dowódca - ?

2.Warszawska Brygada Saperów im. gen. broni Jerzego Bordziłowskiego w Kazuniu
dowódca –

4.Łużycka Brygada Saperów w Gorzowie Wlkp.
dowódca –

5.Mazurska Brygada Saperów im. gen. Ignacego Prądzyńskiego w Szczecinie-Podjuchach
dowódca – ?

2.Brygada Łączności im. gen. broni Włodzimierza Korczyca w Wałczu
dowódca - ?

15.Brygada Radioliniowo-Kablowa w Sieradzu
dowódca –

Katowicka Brygada OT im. gen. Aleksandra Zawadzkiego w Gliwicach
dowódca - ?

Warszawska Brygada OT im. płk. Jana Kilińskiego w Warszawie
dowódca - ?

1.Mazowiecka Brygada WOWewn. im. Stefana Żbikowskiego w Górze Kalwarii
dowódca - ?

5.Podhalańska Brygada WOWewn. im. Ziemi Krakowskiej w Krakowie-Pychowicach
dowódca - ?

14.Mazurska Brygada WOWewn. im. gen. dyw. Bolesława Kieniewicza w Olsztynie
dowódca - ?

20.Brygada Łączności WOWewn. Ziemi Kieleckiej w Kielcach
dowódca - ?


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK OBRONY POWIETRZNEJ KRAJU

1.Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Warszawie
dowódca –

2.Korpus Obrony Powietrznej Kraju w Bydgoszczy
dowódca – gen. bryg. pil. Jan WALISZKIEWICZ

3.Korpus Obrony Powietrznej Kraju we Wrocławiu
dowódca –

1.Dywizja Artylerii OPK im. Powstańców Śląskich w Bytomiu
dowódca - ?

3.Łużycka Dywizja Artylerii OPK w Warszawie
dowódca - ?

4.Brygada Artylerii OPK im. Obrońców Kępy Oksywskiej w Gdyni
dowódca - ?

26.Brygada Artylerii OPK w Gryficach
dowódca - ?

79.Samodzielny Pułk Artylerii OPK w Poznaniu
dowódca - ?

1.Brygada Radiotechniczna w Warszawie
dowódca - ?

2.Brygada Radiotechniczna w Bydgoszczy
dowódca - ?

3.Brygada Radiotechniczna we Wrocławiu
dowódca - ?


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK LOTNICZYCH

2.Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego
dowódca –

3.Brandenburska Dywizja Lotnictwa Myśliwsko Bombowego
dowódca -

4.Pomorska Dywizja Lotnictwa Myśliwskiego im. gen. bryg. pil. Józefa Smagi w Malborku
dowódca –


ZWIĄZKI TAKTYCZNE MARYNARKI WOJENNEJ

3.Flotylla Okrętów im. kmdr Bolesława Romanowskiego w Gdyni
dowódca – kmdr Ryszard ŁUKASIK

8.Flotylla Obrony Wybrzeża w Świnoujściu
dowódca – kmdr Henryk MATUSZCZYK

9.Flotylla Obrony Wybrzeża im. kontradm. Włodzimierza Steyera w Helu
dowódca – kmdr Kazimierz WOLAN

2.Brygada Okrętów Desantowych w Świnoujściu
dowódca - kmdr Zygmunt URBAŃSKI

Morska Brygada Okrętów Pogranicza im. kmdr por. Franciszka Dąbrowskiego w Gdańsku
dowódca - kmdr Ludwik SIWEK


AKADEMIE WOJSKOWE

Akademia Sztabu Generalnego WP im. gen. broni Karola Świerczewskiego “Waltera” w Rembertowie
komendant ASzG WP – gen. dyw. Władysław MRÓZ
zastępca komendanta ASzG WP ds. naukowych – gen. bryg. Tadeusz URBAŃCZYK
zastępca komendanta ASzG WP ds. szkolenia – gen. bryg. Tadeusz BEŁCZEWSKI
zastępca komendanta ASzG WP ds. liniowych - gen. bryg. Kazimierz LEŚNIAK
zastępca komendanta ASzG WP – kwatermistrz – płk Alfred RYBIŃSKI
zastępca komendanta ASzG WP ds. politycznych - gen. bryg. Jan CELEK


Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
komendant WAT – gen. bryg. Edward WŁODARCZYK
zastępca komendanta WAT ds. naukowych – płk Kazimierz DZIĘCIOŁOWSKI
zastępca komendanta WAT ds. liniowych – gen. bryg. Henryk ANTOSZKIEWICZ
zastępca komendanta WAT ds. szkolenia – płk Jan STASIERSKI
zastępca komendanta WAT – kwatermistrz – płk Mieczysław BAJDA
zastępca komendanta WAT ds. technicznych – gen. bryg. Stanisław ROGOWSKI
zastępca komendanta WAT ds. ekonomiczno-organizacyjnych – płk Henryk BURLAGA
zastępca komendanta WAT ds. politycznych – płk Władysław URBANIAK


Wojskowa Akademia Medyczna im. gen. dyw. prof. dr med. Bolesława Szareckiego w Łodzi
komendant – gen. bryg. prof. dr hab. nauk med. Władysław TKACZEWSKI
zastępca komendanta WAM ds. liniowych – płk Jan KLEJSZMIT
zastępca komendanta WAM ds. szkolenia – płk Stefan SZRAM
zastępca komendanta WAM ds. naukowych – płk Hieronim BARTEL
zastępca komendanta WAM ds. organizacyjnych – płk Jan SORDYL
zastępca komendanta WAM – kwatermistrz – płk Jan WIEJAK
zastępca komendanta WAM ds. politycznych – płk Artur FIODOROW
komendant CSK WAM - płk Henryk CHMIELIŃSKI
zastępca komendanta CSK WAM ds. politycznych – płk Leszek ZEGAROWICZ
I sekretarz Kom. PZPR CSK WAM – płk Zbigniew WIERZCHOWSKI


Wojskowa Akademia Polityczna im. Feliksa Dzierżyńskiego w Warszawie
komendant WAP – gen. dyw. Władysław POLAŃSKI
zastępca komendanta WAP ds. naukowych – płk Wacław STANKIEWICZ
zastępca komendanta WAP ds. szkolenia – gen. bryg. Tadeusz SROCZYŃSKI
zastępca komendanta WAP ds. dydaktycznych – kmdr Walerian MAGOŃ
zastępca komendanta WAP – kwatermistrz – płk Mieczysław DUDEK
zastępca komendanta WAP ds. politycznych – płk Henryk JANUSZ
szef Katedry Naukowego Komunizmu WAP – płk Jerzy MUSZYŃSKI


Wyższa Szkoła Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni
komendant AMW - kontradm. Kazimierz BOSSY
zastępca komendanta AMW ds. naukowych – kmdr Stefan CZARNECKI
zastępca komendanta AMW ds. liniowych – kmdr Kazimierz ANOLIK
zastępca komendanta AMW ds. szkolenia – kmdr Zbigniew ANDRULONIEW
zastępca komendanta AMW ds. technicznych – kmdr Aleksander LUKIEWICZ
zastępca komendanta AMW ds. politycznych – kmdr Zbigniew BUSZYDŁO


WYŻSZE SZKOŁY OFICERSKIE

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Zmechanizowanych im. Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu
komendant – gen. bryg. Janusz ORNATOWSKI

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Pancernych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Rakietowych i Artylerii im. gen. Józefa Bema w Toruniu
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Obrony Przeciwlotniczej im. por. Mieczysława Kalinowskiego w Koszalinie
komendant –

Wyższa Szkoła Wojsk Inżynieryjnych im. gen. Jakuba Jasińskiego we Wrocławiu
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Chemicznych im. Stanisława Ziaji w Krakowie
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Łączności im. płk Bolesława Kowalskiego w Zegrzu
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Służb Kwatermistrzowskich im. Mariana Buczka w Poznaniu
komendant –

Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa im. gen. bryg. Aleksandra Waszkiewicza w Pile
komendant –

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Radiotechnicznych im. kpt. Sylwestra Bartosika w Jeleniej Górze
komendant –

Wyższa Oficerska Szkoła Lotnicza im. Jana Krasickiego w Dęblinie
komendant –


CENTRA SZKOLENIA

Centrum Doskonalenia Oficerów WP im. gen. armii Stanisława Popławskiego w Rembertowie
komendant CDO – gen. bryg. Bolesław MATUSZ

Centrum Szkolenia Oficerów Politycznych im. Ludwika Waryńskiego w Łodzi
komendant CSOP – płk Henryk GAIK

Centrum Doskonalenia Kadr Administracji Wojskowej w Łodzi
komendant - ?

Centrum Szkolenia Specjalistów MW im. Franka Zubrzyckiego w Ustce
komendant – kmdr inż. Stanisław ŁAŁAK

Techniczna Szkoła Wojsk Lotniczych im. Michała Wójtowicza ps. “Zygmunt” w Zamościu
komendant – płk mgr inż. Zygmunt OLEJNICZAK

Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Uzbrojenia i Elektroniki im. por. Walerego Bagińskiego i ppor. Antoniego Wieczorkiewicza w Olsztynie
komendant COSSUiE - ?

Centralny Ośrodek Szkolenia WSW im. Feliksa Dzierżyńskiego w Mińsku Mazowieckim
komendant COS WSW – płk SAWICKI

Ośrodek Szkolenia Wojsk Lądowych im. Rodziny Nalazków w Elblągu
komendant - ?


SZEFOSTWO WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
szef –


DOWÓDZTWO WOJSK OCHRONY POGRANICZA
dowódca –
zastępcy dowódcy ds. politycznych - szef Zarządu Politycznego –


DOWÓDZTWO NADWIŚLAŃSKICH JEDNOSTEK WOJSKOWYCH MSW
dowódca – płk Edward WEJNER


BIURO OCHRONY RZĄDU
dyrektor –


ZWIĄZKI TAKTYCZNE WOJSK MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

1.Warszawska Brygada Zmotoryzowana NJW MSW im. Czwartaków Armii Ludowej w Warszawie
dowódca - ?

6.Śląska Brygada Zmotoryzowania NJW MSW im. Gwardii Ludowej w Katowicach
dowódca - ?

Łużycka Brygada WOP w Lubaniu Śląskim
dowódca - ?

Lubuska Brygada WOP w Krośnie Odrzańskim
dowódca - ?

Pomorska Brygada WOP w Szczecinie
dowódca - ?

Bałtycka Brygada WOP w Koszalinie
dowódca - ?

Kaszubska Brygada WOP w Gdańsku
dowódca - ?

Podlasko-Mazurska Brygada WOP w Białymstoku
dowódca - ?

Nadbużańska Brygada WOP w Chełmie
dowódca - ?

Bieszczadzka Brygada WOP w Przemyślu
dowódca - ?

Karpacka Brygada WOP w Nowym Sączu
dowódca - ?

Górnośląska Brygada WOP w Gliwicach
dowódca – gen. bryg. Bolesław BONCZAR

Sudecka Brygada WOP w Kłodzku
dowódca - gen. bryg. Józef RUDAWSKI
Jarosław Ciślak
Ekspert
 
Posty: 513
Rejestracja: 02 sie 2003, 02:00

Informacja

Ten wątek ma 10 odpowiedzi

Musisz być zalogowany, aby zobaczyć wszystkie posty w tym wątku.


Zarejestruj się lub Zaloguj się

Wróć do Wojsko Polskie - pozostałe historyczne tematy

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 1 gość

cron